Cytomia ROAA

Przetwarzanie danych osobowych.

ADAMAS

Informuje, zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego z 30 czerwca 2003 r., N. 196, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane, gromadzone i rejestrowane przez ADAMAS - jako Administrator Danych - na nośnikach papierowych, elektronicznych i / lub komputerowych i / lub telematycznych chronionych i przetwarzanych w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność zgodnie z postanowieniami ww. Informujemy, że przekazane nam dane będą wykorzystywane do celów ściśle związanych i instrumentalnych dla realizacji Usługi. Z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej, przekazywanie danych stronom trzecim może odbywać się wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Twoje dane nie będą ujawniane ani przekazywane za granicę. Administratorem danych jest RVM BEAUTY SRL z siedzibą w Via Degli Olmetti 5 / B 00060 Formello - Rzym (WŁOCHY).

ADAMAS

Informuje, że możesz skorzystać z praw przewidzianych w art. 7 i następne dekretu ustawodawczego nr. 196/2003 (w tym np. Prawa do uzyskania potwierdzenia istnienia danych dotyczących Ciebie, wskazania pochodzenia danych, celów i metod przetwarzania, aktualizacji, sprostowania lub '' integracji danych, anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem prawa oraz prawo wniesienia sprzeciwu w całości lub w części co do ich wykorzystania) poprzez wysłanie nieformalnego żądania do Administratora danych, RVM BEAUTY SRL z zarejestrowaną biuro przy Via Degli Olmetti 5 / B 00060 Formello - Rzym (WŁOCHY).

Translate »